Om Surte Åkeri

På Surte Åkeri har vi ett brett samarbete med ett stort antal andra åkerier och kan på så sätt åta oss helhetslösningar för större transportuppdrag. Genom att kombinera våra egna bilar med våra samarbetspartners så kan vi göra kostnadseffektiva lösningar med det lilla bolaget helhetstänk och ansvar.