Vår verksamhet

Vi har 32 lastbilar av flera olika typer samt ett flertal truckar och hjullastare. Vi har hög standard på våra fordon och samtliga lastbilar klarar miljözon. Majoriteten av fordonen är max fem år gamla

Vi har ett brett samarbete med ett flertal andra åkerier och kan på så sätt åta oss helhetslösningar för större transportuppdrag. Genom att kombinera våra egna bilar med våra samarbetspartners så kan vi göra kostnadseffektiva lösningar med det lilla bolagets helhetstänk och ansvar.