Miljö

Transportnäringen är en bransch som ses som en miljöbov, men utan transporter stannar samhället. Surte Åkeri tar miljön på största allvar och förnyar därför fordonsparken hela tiden. Samtliga våra fordon håller hög standard och klarar miljözon.